FUNDA MAKELAAR SCHIEDAM
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

- (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Begrippenlijst

Begrippen bij het kopen van een huis

Foto
Advieskosten
De kosten voor een hypotheekadvies.

Afsluitkosten
Kosten die gemaakt worden voor het afsluiten van een hypotheek en de verzekeringen.

Akte van levering
Zie: Leveringsakte.

Allonge
Een toevoeging of aanvulling op de oorspronkelijke koopovereenkomst.

Appartementsrecht
Het recht dat iemand heeft om eigenaar te zijn van een deel van een gebouw of een stuk grond met het exclusieve gebruiksrecht van je eigen appartement en het recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Bankgarantie
Een garantie van de bank waarmee de bank zich borg stelt dat de koper zijn verplichtingen zal nakomen.

Bedenktijd
Na het tekenen van de koopovereenkomst gaan de wettelijke drie dagen bedenktijd in. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de getekende koopakte is ontvangen. Tijdens de bedenktijd kan je als koper alsnog afzien van de koop.

Courtage
Vergoeding (provisie) die je betaald aan de makelaar voor zijn bemiddeling bij het tot stand brengen van een overeenkomst.

Eigendomsbewijs
Door het Kadaster gewaarmerkt bewijsstuk wie de eigenaar is van een object.

Hypotheekakte
Een notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. De hypotheekgever geeft een onroerende zaak (huis) als onderpand aan de hypotheeknemer. Deze akte wordt bij het kadaster ingeschreven in de openbare registers.

Hypotheekregister
Openbaar register waarin hypotheken worden ingeschreven. Deze informatie staat geregistreerd bij het Kadaster.

Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de rechten die daarbij horen zoals eigendom en hypotheek.

Koopcontract
In dit contract staan de afspraken die je maakt met de verkoper, zoals de koopprijs van de woning, de opleverdatum, de ontbindende voorwaarden en een waarborgsom of bankgarantie.

Kosten koper
Wordt ook wel afgekort als k.k. en bestaan uit de kosten voor de overdrachtsbelasting en de notariskosten. Optioneel zijn kosten voor aankoopmakelaar, hypotheekadviseur, taxateur, bouwkundige keuring en NHG.

Leveringsakte
Notariële akte waarin de overdracht van een onroerende zaak wordt geregeld.

Makelaar o.g.
Tussenpersoon die bemiddelt bij de aan- of verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken zoals huizen of bedrijfs onroerend goed.

Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) is een garantie op hypotheken. Met de NHG leen je veilig en krijg je korting op de hypotheekrente. Is bij verkoop van de woning onvoldoende opbrengst om de hypotheek af te lossen? Dan kan NHG deze restschuld kwijtschelden.

NHG Grens
De grens is voor 2024 vastgesteld op € 435.000,- bij extra energiebesparende voorzieningen is de grens hoger, te weten € 461.100,-

Notaris
Een notaris is volgens de wet bevoegd om officiële documenten op te maken. Dat heet een notariële akte.

Onder bod
Toezegging van de makelaar aan een serieuze gegadigde geen transactie met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen blijven wel mogelijk, de makelaar dient wel duidelijk aan te geven dat hij onder bod is.

Onroerende zaak
De grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond en aan een gebouw.

Onroerende zaakbelasting
(OZB) De gemeentelijke belasting die men moet betalen voor het eigendom van een woning.

Ontbindende voorwaarden
Zijn officiële redenen waarom iemand een gemaakte afspraak niet na hoeft te komen. Een ontbindende voorwaarde die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen zijn bijvoorbeeld, voorbehoud financiering hypotheek, de uitkomst van een bouwkundig onderzoek en het verkrijgen van NHG. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst worden ontbonden.

Optie
Het recht van koop voor een bepaalde periode. Verkoper verplicht zich om het huis niet te verkopen aan iemand anders. Een optie verplicht niet tot kopen.

Overdrachtsbelasting
Is een belasting die wordt geheven bij aankoop van een bestaande woning ten laste van de koper. In 2024 is het tarief van de overdrachtsbelasting 2%, voor starters tot 35 jaar is het tarief voor de eerste koop vastgesteld op 0%.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een woning en de hoogte van de hypothecaire schuld.

Passeren
Het ondertekenen van de hypotheek- en transportakte in het bijzijn van de notaris.

Startersvrijstelling
Voor de komende jaren geldt een eenmalige vrijstelling op de overdrachtsbelasting voor kopers (natuurlijk persoon) tussen de 18 en 35 jaar. Het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning tot € 510.000,- is 0%.

Taxatie
Waardebepaling van onroerend goed door een Registermakelaar Taxateur Wonen (RMT)

Taxatierapport
Door de taxateur opgesteld rapport met een correcte onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde van het object.

Transportakte
Synoniem voor leveringsakte.

Vastgoed
Synoniem voor onroerende zaak en onroerend goed.

Vereniging van eigenaren
Eigenaren van een appartement zijn verplicht lid van een vereniging van eigenaren. De VvE is een rechtspersoon en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Vrij Op Naam
(VON) Over het algemeen van toepassing bij nieuwbouw woningen. Alle bijkomende kosten zoals BTW en notariskosten zijn inbegrepen bij de koopprijs.

Waarborgsom
Een bedrag dat gestort wordt bij de notaris door de koper als zekerheidsstelling voor de verkoper. Over het algemeen is dat 10% van de koopsom. Als de koper gebruik maakt van zijn bedenktijd of de ontbindende voorwaarden, dan krijgt hij zijn geld gewoon terug.

Waardeverklaring woning
Door een makelaar opgemaakt verkort taxatierapport. In een waardeverklaring wordt na een opname van de woning de marktwaarde bepaald.

WOZ-waarde
Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken. De WOZ-beschikking met de WOZ-waarde wordt gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van een aantal belastingen en heffingen zoals de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting en waterschapslasten.