Nieuws over vastgoed, huizen, koopwoningen, huurwoningen, hypotheken, bedrijfs onroerend goed en de woningmarkt.
Veel huizen verzakken door droogte

  24-02-2019  

Een kwart van de huizen die voor 1970 zijn gebouwd, lopen het gevaar om te verzakken. Het gaat om huizen die op houten palen staan en woningen die op staal gefundeerd zijn. De droge zomer van vorig jaar heeft geleid tot laag grondwater en dat heeft de funderingsproblemen vergroot. De bodem onder deze huizen verdroogt waardoor de grond inklinkt. Het gevaar is dat muren en vloeren scheuren, dat ramen en deuren kunnen gaan klemmen en dat de woning wegzakt. Uiteindelijk kan de woning onbewoonbaar worden. 

Lees meer

Maatregelen voor betaalbare huurmarkt

  22-02-2019  

Het kabinet wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen laten afhangen van de samenstelling van huishoudens, zodat ook lage middeninkomens een woning kunnen krijgen. Deze groep houdt na aftrek van vaste lasten minder over dan een eenpersoonshuishouden met eenzelfde inkomen. Met een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens komen gezinnen met lage middeninkomens wel in aanmerking voor een sociale huurwoning. De draagkracht van de verschillende huishoudentypes zal het kabinet nadrukkelijk laten meewegen bij de uitwerking van de maatregel. Bron: Rijksoverheid

Lees meer

Huizenprijzen stijgen nog 2 jaar volgens ABN Amro

  10-01-2019  

De huizenprijzen stijgen tot 2021 verder door, voorspelt het Economisch Bureau van ABN Amro. Voor dit jaar een prijsstijging van 6% en voor 2020 wordt een prijsstijging van 4% verwacht. Een voorbode voor een afzwakkende prijsstijging is de daling van het aantal woningverkopen, die al vorig jaar zichtbaar was. Er werden minder huizen verkocht, omdat vanwege de gestegen prijzen de betaalbaarheid onder druk kwam te staan.

Lees meer

Bouw nieuwbouwwoningen stabiliseert

  29-12-2018  

Er zullen niet meer dan 65.000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd in 2019. Dit betekent dat er geen groei is in het aantal te bouwen woningen, maar slechts een stabilisatie. “De beoogde 75.000 woningen zullen hiermee niet gehaald worden.” Dat komt door personeelstekorten bij bouwbedrijven en een beperkt aantal nieuwe bouwlocaties.

Lees meer

Schiedam beste stad voor woningbelegging

  13-10-2018  

Woningmarktbeleggers halen het hoogste rendement in Schiedam, zo blijkt uit onderzoek. Een opvallende uitslag, we zien dat veel Rotterdammers naar Schiedam verhuizen. De woningmarkt in Schiedam is vrijwel zonder risico, dat wordt bepaald door het antwoord op de vraag of de verhuur en de huurprijs op langere termijn op hetzelfde niveau blijft. Natuurlijk niet als we nu met zijn allen een woning in Schiedam gaan kopen, dan verandert de balans en zullen de koopprijzen in Schiedam uiteraard fors stijgen.

Lees meer

Gemiddelde huizenprijzen terug op het niveau van 2008

  05-09-2018  

De woningmarkt draait tien jaar na het begin van de crisis weer op volle toeren, maar herstel vindt vooral plaats in de Randstad. Er zijn grote regionale verschillen. In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) liggen de prijzen duidelijk boven die van tien jaar geleden, voornamelijk buiten de Randstad liggen de prijzen nog lager dan in 2008. Bron: CBS

Lees meer

Aantal verkochte woningen blijft dalen

  19-07-2018  

Voor het vierde kwartaal op rij zijn er minder huizen verkocht, het aantal verkochte woningen daalde met bijna 11 procent. Het woningaanbod is in een jaar tijd met een derde gedaald, de verkooptijd van woningen is naar 45 dagen gezakt. Een derde van de woningen gaat van de hand voor een bedrag dat boven de vraagprijs ligt, terwijl het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs tot 0,1 procent teruggelopen is.

Lees meer

Verhuizende Amsterdammers hebben een prijsopdrijvend effect in de regio

  23-05-2018  

Bezitters van een woning in Amsterdam die uit de hoofdstad verhuizen, drijven mogelijk de huizenprijzen op in hun nieuwe woonplaats. Ze hebben door de overwaarde op hun oude huis namelijk meer financiële armslag. Onderzoekers vergeleken de prijzen voor tussenwoningen in omliggende gebieden. Daaruit bleek dat Amsterdammers gemiddeld meer geld neertelden voor een tussenwoning dan huizenkopers uit andere oorden.

Lees meer

Nieuwbouwwoningen stuwt verkoopcijfers woningmarkt

  01-05-2018  

Nieuwbouwwoningen vormen een steeds belangrijker aandeel in de Nederlandse verkoopcijfers. In het eerste kwartaal van 2018 betreft één op de vijf verkopen nieuwbouw. In Noord-Brabant worden, gemeten als percentage van de totale verkopen, de meeste nieuwbouwwoningen verkocht, 23%. Ook Gelderland 22% en Zuid-Holland 20% kennen een groot aandeel nieuwbouwwoningen. In Groningen is dat aandeel met 9% het laagst.  

Lees meer

Huizenmarkt Den Haag in trek

  30-04-2018  

De woningprijzen in Den Haag zijn historisch hoog met een prijsstijging van 24%.  Particuliere beleggers hebben hun jachtgebied verruimd naar de Haagse woningmarkt. In de eerste drie maanden van dit jaar kochten zij in de Hofstad één op de vijf woningen op. Ook buitenlandse kopers kijken inmiddels verder dan het dure Amsterdam.  

Lees meer

Hoogste prijsstijging huizenprijzen sinds 2001

  22-03-2018  

De huizenprijzen blijven maar stijgen. Ten opzichte van vorig jaar werden koopwoningen in februari 9,5% duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001. De prijsstijging valt in een periode waarin het aantal huizenverkopen afneemt. De eerste twee maanden van dit jaar wisselden 32.129 huizen van eigenaar. Dat is ruim 6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Lees meer

Minder huizen in februari verkocht

  21-03-2018  

In februari 2018 zijn in Nederland 16.094 woningen verkocht. Dat zijn er 9,1% minder dan in dezelfde maand een jaar geleden. Vergeleken met februari vorig jaar is er een daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Bij twee-onder-een-kap woningen was de daling het grootst 16,9%, bij hoekwoningen is de daling het laagst. Ten opzichte van februari 2017 kelderde de verkoop van appartementen met ruim 12%. Bron: Kadaster

Lees meer

Gemiddelde verkoopprijs koopwoning 263.000 euro

  15-02-2018  

De verschillen tussen gemeenten zijn in 2017 groter geworden in vergelijking met 2016. Bloemendaal was in 2017, net als eerdere jaren de duurste Nederlandse gemeente. Daar verwisselden huizen gemiddeld voor 776.000 euro van eigenaar. In Delfzijl werd gemiddeld met 141.000 euro het minst aan een woning uitgegeven. In Bloemendaal lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning daarmee 5,5 keer hoger dan die in Delfzijl. Bron CBS

Lees meer

Koopcontract voor huizen met standaard bouwkundig voorbehoud

  30-01-2018  

Vanaf 1 februari 2018 staat in het koopcontract voor huizen standaard een bouwkundig voorbehoud. Huizenkopers hoeven daardoor binnenkort niet meer met verkoper en makelaar te onderhandelen over de tekst van een bouwkundig voorbehoud. Met een bouwkundig voorbehoud kan de koop van een woning worden ontbonden als na onderzoek blijkt dat er ernstige gebreken zijn of als noodzakelijke herstelkosten boven een afgesproken maximum komen. Koper en verkoper kunnen samen besluiten om het voorbehoud te schrappen.

Lees meer

Hogere huizenprijzen in 2018

  29-01-2018  

Door de grote vraag en het enorme tekort zal de prijs van een koopwoning volgens de economen van ABN Amro dit jaar met gemiddeld 6% stijgen. Het aantal woningverkopen zal afnemen door het krappe aanbod van nieuwbouwwoningen. Naar schatting is de gemiddelde huizenprijs in heel 2017 met 7,5% gestegen.

Lees meer

Woningverkopen voor het eerst sinds crisis gedaald

  17-01-2018  

Voor het eerst sinds het dieptepunt van de crisis, is het afgelopen kwartaal het aantal verkochte woningen gedaald. Dit komt vooral doordat er minder woningen te koop staan, er werden 36 procent minder woningen aangeboden dan eind 2016. De verwachting is dat er dit jaar vijf tot acht procent minder woningen verkocht worden. De woningmarkt zit op slot en de daling gaat doorzetten...

Lees meer

Maximale hypotheek lager in 2018

  01-01-2018  

Het is in 2018 voor de aankoop van een woning niet langer mogelijk om meer te lenen dan de waarde van het huis. Je kunt een hypotheek afsluiten tot maximaal 100 procent van de woningwaarde.

Lees meer

Huurtoeslag omlaag vanaf 2019

  23-12-2017  

Huurders krijgen de komende jaren minder huurtoeslag. Het kabinet wil vanaf 2019 de huurtoeslagwet aanpassen. De wijziging kost de gemiddelde ontvanger van huurtoeslag in 2019 jaarlijks gemiddeld 24 euro en 94 euro in 2022.

Lees meer

Woningverkopen stijgen opnieuw in november

  22-12-2017  

In november 2017 registreerde het Kadaster 19.647 verkochte woningen. Dat is 7,6% meer dan in dezelfde maand in 2016. Vergeleken met november vorig jaar is de grootste stijging bij hoekwoningen met 16,2%. Bij appartementen werd een daling van 0,7% geregistreerd. Bron: Kadaster

Lees meer

Jonge gezinnen verlaten de stad

  07-11-2017  

Gezinnen met jonge kinderen vertrekken steeds vaker uit de vier grote steden. Van de jonge gezinnen in Amsterdam was 40 procent binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind verhuisd naar een andere gemeente, vaak in de buurt van de stad. Uit Utrecht vertrok 34 procent van de jonge gezinnen, uit Rotterdam 28 procent en uit Den Haag 27 procent. Bij het hogere vertrekpercentage uit Amsterdam speelt mee dat stellen in deze stad vaker dan in de drie andere steden in een huurwoning wonen als het eerste kind wordt geboren. Huishoudens met een huurwoning zijn over het algemeen mobieler dan huishoudens met een koopwoning. Bron: CBS

Lees meer