FUNDA MAKELAAR SCHIEDAM
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

- (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

BOG begrippen

Bedrijfs onroerend goed begrippen

ABC akte
Notariële akte waarbij een onroerende zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De onroerende zaak wordt maar eenmaal geleverd, het eigendom van A wordt rechtstreeks aan C geleverd.

Allonge
Een toevoeging en/of aanvulling op een bestaande huurovereenkomst waarin nadere afspraken worden vastgelegd.

Bankgarantie
Een garantie van de bank dat zij op eerste aanmaning een bedrag aan de begunstigde betalen, indien hij daarop aanspraak maakt.

Bedrijfsmakelaar
Een makelaar die zich gespecialiseerd heeft in bedrijfs onroerend goed (BOG) Een bedrijfsmakelaar bemiddelt in bedrijfsruimte, bedrijfspanden, kantoorruimte en winkelruimte.

Bedrijfshuisvesting
Werklocatie voor een bedrijf zoals een bedrijfspand, bedrijfsverzamelgebouw, kantoorpand en winkel.

Bedrijfsruimte
Een onroerende zaak of gedeelte daarvan, die is bestemd voor de uitoefening van een bedrijf.

Bedrijfsverzamelgebouw
Een bedrijfspand waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn en gebruik kunnen maken van gezamenlijke faciliteiten.

Bedrijventerrein
Terrein dat in het bestemmingsplan is aangewezen voor de functiegroep bedrijven en zakelijke dienstverlening.

Beleggingsobject
Object waarbij de daarvoor vereiste financiële middelen zijn geïnvesteerd vanuit het oogpunt om een rendement te behalen.

Bestaande Bouw
Reeds gerealiseerde vastgoedobjecten, waarbij ten aanzien van de sector commercieel vastgoed geldt dat daarbij in het algemeen een overgangsperiode wordt aangehouden van twee jaar vanaf de bouwkundige oplevering.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan. In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor de grond of een gebouw gebruikt mag worden.

B.O.G.
Bedrijfs onroerend goed. Zakelijk vastgoed zoals een bedrijfsruimte, kantoorruimte en winkelruimte.

BOG makelaar
Makelaar welke gespecialiseerd is op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed.

Commercieel vastgoed
Vastgoed met een commerciële functie. Aan- en verkoop van bedrijfsobjecten en andere gebouwen zonder eigen gebruik als einddoel.

Entresol
Open tussenverdieping die vaak wordt toegepast in een hoge ruimte voor het creëren van extra vloeroppervlakte voor opslag.

Expiratiedatum
Datum waarop de huurovereenkomst verloopt.

Exploitatiekosten
Kosten voor het in bezit en/of in gebruik hebben van een onroerende zaak. Kosten zoals onderhoud, afschrijving, huurderving, leegstand, verzekeringen, belastingen, nutsvoorzieningen, beheerskosten…

Huur
Een afspraak voor het gebruik van vastgoed die aan een ander toebehoren in ruil voor een vergoeding.

Huurder
Persoon of organisatie die aan de verhuurder geld betaalt voor het gebruik van een onroerende zaak.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijkse aanpassing van de huur. Hierbij is het gebruikelijk dat de verhoging berekend wordt op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI)

Inbouwarmaturen
Geïntegreerde verlichting.

Lichtstraten
Langwerpige dakconstructies die daglicht doorlaten.

Nieuwbouw
Een vastgoedobject of een groepering van een aantal objecten, dat wordt gekenmerkt door het feit dat het nog niet eerder in gebruik is geweest, dan wel zo kort geleden dat het object nog geassocieerd wordt met het bouwproces en de oplevering. In de kantorensector wordt ook wel een zeer ingrijpend gerenoveerd object als nieuwbouw aangeduid.

Onroerende zaak
De grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond en aan een gebouw.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij aankoop van bedrijfs onroerend goed ten laste van koper. Het tarief van de overdrachtsbelasting is voor 2023 vastgesteld op 10,4%.

Overheaddeur
OHD: Roldeur, die boven het hoofd naar binnen toe geopend wordt.

OZB
De onroerende zaakbelastingen worden opgelegd aan eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. De OZB bestaat uit 2 delen: Een eigenarendeel voor eigenaren en een gebruikersdeel voor huurders van een bedrijfspand.

Register Taxateur BV
Gecertificeerd Taxateur in bedrijfsmatig vastgoed (winkels, kantoren, bedrijfsruimten)

Servicekosten
Door de verhuurder verzorgde diensten en leveringen. Nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. Eventuele kosten voor onderhoud van gemeenschappelijke ruimten.

Turn-key
De huurder hoeft geen investeringen in het onroerend goed te doen om het in gebruik te nemen.

Utiliteitsbouw 
Gebouwen die geen woonbestemming hebben. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld fabrieken, kantoren, winkels, opslagruimtes, zorginstellingen...

Verhuurder
Persoon of organisatie die een onroerende zaak ter beschikking van een huurder stelt en daar een vergoeding voor krijgt.

Vrije hoogte
De hoogte binnen in een gebouw. De verticale afstand tussen de bovenkant van het maaiveld en de onderkant van het laagste daarboven gelegen constructiedeel.

Vrijstaand
Het object staat los van (eventueel) aanwezige andere objecten.

Zakelijk Vastgoed 
Onroerende zaken niet zijnde een woning, over het algemeen kantoren, winkels en bedrijfsruimten.

Zekerheidsstelling
Waarborg zoals een bankgarantie of waarborgsom.